Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

mortal
mortal
mortal
1773 f1ae 420
Reposted frompeper peper viapersona-non-grata persona-non-grata
mortal
Cokolwiek by się działo, trzeba żyć.
— Magdalena Kordel
mortal
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz

May 12 2015

mortal
3148 0c58 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mortal
0623 14c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 10 2015

mortal
2008 bd5c 420
Reposted fromojkomena ojkomena viafollowed followed

May 06 2015

1506 d0f4 420

Indonesia Bali

mortal
mortal
4976 e661 420
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaMyszkinowa Myszkinowa
mortal
mortal
6767 d5a3 420
Reposted fromxawery xawery viapersona-non-grata persona-non-grata
mortal
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
mortal
mortal
1925 862c 420
View from Reinebringen on the Lofoten Islands (Norway)  
mortal
mortal
Steve Thompson 
Storm and Sunlight over Arncliffe

April 16 2015

mortal
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viafelicka felicka
mortal
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl